15

Пенсионираният учител по биология Касапов сега има цяла ферма, за която се грижи както пише по учебниците.


 


© 2013 Петър Петров. Всички снимки и материали са с авторски права. Използването им без разрешение от автора е забранено.

© 2013 Петър Петров. Всички снимки и материали са с авторски права. Използването им без разрешение от автора е забранено.


eXTReMe Tracker